تورم تولیدکننده برق ۷ درصد افزایش یافت

تورم تولیدکننده برق ۷ درصد افزایش یافتبه گزارش مهر، مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در سال ١٣٩٧ را منتشر کرد.

شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش برق، بر مبنای سال پایه ١٣٩٠، در سال ١٣٩٧ برابر با ۱۲۶.۲۴ است که نسبت به سال قبل ۴.۷۴ درصد افزایش داشته است.

شاخص قیمت بخش برق در سال ١٣٩٦، رقم ١٣١.١ بوده که نسبت به سال قبل از آن معادل ٨.٠٧ درصد کاهش داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق، بر مبنای سال پایه ١٣٩٠، در ساعات اوج بار، در سال‌١٣٩٧ برابر با ۱۲۵.۷۸ است که نسبت به سال قبل ۶.۸۵ درصد افزایش داشته است.

همچنین عدد شاخص مذکور در سال ١٣٩۶ برابر با ١١٧.٧٢ بوده که نسبت به سال قبل ۵.١٧ درصد کاهش یافته بود.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق، بر مبنای سال پایه ١٣٩٠، در ساعات میان بار، در سال ١٣٩٧ برابر ۱۲۲.۵۹ است که نسبت به سال قبل ٣.٩٨ درصد افزایش داشته است.

شاخص مذکور در سال ١٣٩۶ برابر با ١١٧.٩٠ بوده که نسبت به سال قبل ٧.٠٢ درصد کاهش یافته بود.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق، بر مبنای سال پایه ١٣٩٠، در ساعات کم بار، در سال١٣٩٧ برابر ۱۳۵.۶۶ است که نسبت به سال قبل ۴.۶۹ درصد افزایش داشته است.

همچنین عدد شاخص مذکور در سال ١٣٩۶ برابر ۱۲۹.۵۶ بوده که نسبت به سال قبل ۱۲.۴۸ درصد کاهش یافته بود.

منبع: همشهری آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *