روابط عمومی و کارکردهای سناریوسازی واقعی-مجازی داده مبنا بر بستر واقعیت گسترده

روابط عمومی و کارکردهای سناریوسازی واقعی-مجازی داده مبنا بر بستر واقعیت گسترده


روابط عمومی و کارکردهای سناریوسازی واقعی-مجازی داده مبنا بر بستر واقعیت گسترده

ارتباطات > رسانه و روزنامه‌نگاری – همشهری آنلاین:
دکتر سعیدرضا عاملی استاد گروه ارتباطات و مطالعات آمریکا – دانشگاه تهران و سخنران پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی ایران (ICPR)،سناریوهای روابط عمومی در آینده را در این کنفرانس مورد بررسی قرار می‌دهد.

به گزارش شارا، از نظر دكتر سعیدرضا عاملی استاد گروه ارتباطات و مطالعات آمریکا – دانشگاه تهران سخنران پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی ایران اگر روابط عمومی جدید را در پیوند با واقعیت ترکیبی و واقعیت گسترده و با بهره گیری از نظام الگوریتمی داده مبنا با هدف الف. تسهیل امور و ب. حفظ سلامت و تعالی انسان و محیط زیست ترسیم کنیم، سه سناریو برای آینده روابط عمومی قابل تصور است:

1) روابط عمومی تمام هوشمند، سیستمی و الگوریتمی که همه ارتباطات، تبادل اطلاعات و ارائه خدمات در فضای واقعیت گسترده و هوش مصنوعی صورت می گیرد. الگوریتمی شدن به معنای با برنامه عمل کردن، سیستم داشتن و یافتن راه حل در بن بست ها و تأمین آرمانها و خواسته های به ظاهر دست نیافتنی است که امکان تأمین آن در محیط عددی با خلق الگوریتم امکانپذیر می شود و در جهان عینی، فیزیکی و حضوری با نظارت الگوریتیم داده مبنا تضمین اجرایی پیدا می‌کند.

بر اساس این سناریو، شاهد تغییر در وظایف روابط عمومی ها در فضای سمانتیک بر مبنای قدرت الگوریتم کردن روندها و فرایندها در مسیر دو هدف اصلی مذکور، یعنی الف. تسهیل امور و ب. حفظ سلامت و تعالی انسان و محیط زیست، خواهیم بود.

2) روابط عمومی دوفضایی واقعی- مجازی و طبیعی – هوشمند که بخش بزرگی از عملکردهای ارتباطی، اطلاعاتی و خدماتی روابط عمومی در بستر فضای دوم قرار دارد و فضای اول عرصه ای است برای تأمین نیازهای چهره به چهره ارتباطی در قالب برگزاری بزرگداشت ها، جشن ها و تأمین مفهومی “جماعت” که افراد حس و علقه نزدیک به یکدیگر پیدا کنند.

بر اساس این سناریو، از آنجا که انسان محور فضای مجازی و داده ای و فضای فیزیکی است، الگوریتم ها به تنظیم رابطۀ جهان فیزیکی و جهان مجازی می پردازند و به نوعی نظامند رابطۀ دوفضایی شدن ها را تنظیم می کنند. ظهور صنعت 4.0 که از آن به صنعت فیزیکی- سایبرنتیک تعبیر می شود، تلاشی است برای تأمین بهره گیری بهینه از منابع فیزیکی و مجازی به گونه ای که تسهیل کنندۀ کار، به حداقل رساندن مصرف منابع طبیعی و انسانی و به حداکثر رساندن بهره مندی بهینه است. در واقع عرصۀ تولید و خدمات 4.0 مبتنی بر وب 4.0، سخن از یک انتقال بزرگ که منتهی به استفادۀ بهینه همزمان فضای فیزیکی و مجازی است، می کند.

در صنعت 4.0، با توجه به قابلیت کار مجازی و توان متمایل به بی نهایت این فضا، امکان انتقال همۀ قابلیت های ممکن تولید به فضای سایبرنیتک وجود دارد و با استفاده از این فضا، مدیریت عملیات، نظارت و اجرای امور در صنعت فیزیکی میسر است. در این چارچوب، در این سناریو، خدمات روابط عمومی ها تبدیل به خدمات 4.0 یا خدمات فیزیکی- مجازی می شوند و روابط عمومی 4.0 به وجود می آید که از داده ها و الگوریتم ها بهره می گیرد. در پرتو این نظام تحولی جدید، روابط عمومی 4.0 به عنوان روابط عمومی نظامند الگوریتمی مطرح است که از پیوند گسترده با بزرگ داده ها، اینترنت همه پدیده ها و خدمات مرتبط با همه پدیده ها شکل می گیرد. ارائۀ تصویری روشن از این روابط عمومی جدید از یک سو می تواند فضا را برای تبیین و ارتقاء سواد الگوریتمی مرتبط با روابط عمومی 4.0 آمده کند و از سوی دیگر، به عنوان پیشران این تغییر نقش آفرینی محوری داشته باشد.

3) روابط عمومی طبیعی – تمام هوشمند (روابط عمومی مطلوب) که بازگشت به ارتباطات طبیعی که در این فرض اکثر ارتباطات، اطلاعات و خدمات در اکوسیستم طبیعی صورت می گیرد و عرصه دوم تأمین کننده “ارتباطات خودکار و اتوماتیک” است. در این فرض، فشار صنعت و ارتباطات مبتنی بر نظام فراگیر کامپیوتری مسیر بازگشت به طبیعت را تسریع و تسهیل می کند.

در این سناریو، انسان برای خارج شدن از شرایط “تک نشینی”، “ارتباطات با واسطه دیوایس ها” و بازگشت به “هم نفسی”، “باهم بودگی طبیعی” و بازگشت به زندگی آرام طبیعی به عنوان یک ناستالژیا محقق می شود. ارتباطات خودکار نیز عرصه ای است که در آن بسیاری از تراکنش ها صورت می گیرد، ولی نیازی به ارتباط گر و ارتباط گیری نیست، بلکه ربات های هوشمند، امور اداری و مالی و حتی بسیار از اقدامات روزمره را انجام می دهند و شرایط را برای توسعه ارتباطات طبیعی و انسانی فراهم می آورند.

علاقمندان جهت حضور در این کنفرانس‌ می‌توانند با مراجعه به سایت www.irancpr.ir و یا تماس تلفنی با شماره های 88617576 و 88617577 نسبت به کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام اقدام نمایند.

منبع: همشهری آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *