رود، خانه می‌خواهد؛ خانه! – همشهری آنلاین

رود، خانه می‌خواهد؛ خانه! – همشهری آنلاینرودها سردرگماند، آنها راهشان را میدانند، مسیر دریا را از حفظاند؛ اما انسانها سر راهشان سبز شدهاند، در راهشان خانه ساختهاند، زمین کشاورزی، جاده و…!

رودها دست به دست هم دادهاند، رودها عجله دارند، شتابان میدوند، میپرند. آنها سربهزیرند و شتابان. آنها مقصر نیستند، رودها بیتاب رسیدن به دریایشان هستند، یارشان، مامشان… آنها راهشان را میشناسند، اما راهشان را ما انسانها بیراهه کردهایم، اما رودها، خانهای برای گذر میخواهند، تا رودخانه شوند، رودخانهها میخواهند به دریا برسند…

 وقتی راه رودها را میبندیم و خانههایشان را میگیریم، رودها دست به دست هم میدهند، آنوقت خانهها و ساخت و سازهای ما هم جلودارشان نیستند. رودها سربهزیرند، مغرورند، و هر چه خانه  سر راه رودخانه است، با خود میبرند… تا دریا میبرند… همهچیز را، همهکس را… رودها چارهندارند، بیچارهاند و در پی دریا و باز باران… قطره… نمنم… و خشکسالی… بیآبی…!

_______________________________________________________________________

عکس: حامد خورشیدی/ آرشیو عکس همشهری

منبع: همشهری آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *