میراثک، نماد صلح و دوستی

میراثک، نماد صلح و دوستیحالا قرار است عروسک «میراثک» با گفتن داستانهای واقعی از میراث فرهنگی، ما را با تاریخ این سرزمین و همچنین مشاغل، آداب و رسوم و هنجارهای زندگی مردم کشور و یا ناهنجاریهای برخی از ما، در مواجهه با میراث فرهنگی کشور آشنا کند. 

این عروسک را «کانون پژوهان کوچک» معرفی کرده است و سمانه آقایی آبچوئیه، طراح و ایدهپرداز آن در این باره به خبرگزاری ایلنا گفته است: «میراثک سعی میکند در وهلهی اول با کودکان ایران ارتباط برقرار کند و آنها را با میراث فرهنگی، صنایع دستی و مناطق گردشگری ایران آشنا سازد. در وهلهی دوم قصد بر آن است که به کمک این عروسک، کودکان با میراث جهانی در بخش خاورمیانه و سپس کل جهان نیز آشنا شوند.»

به گفتهی سمانه آقایی «قرار است این عروسک در مراکز فرهنگی مانند موزهها، برنامههایی متناسب با اهداف مدنظر اجرا کند.» طراح میراثک، میخواهد با کمک این عروسک پنجرهای نو برای آشنایی کودکان با میراث فرهنگی ایران به روی این گروه سنی باز کند.

این عروسک یک دست دارد و پنج انگشت میراثک، نماد پنج قارهی جهان است که با رنگهای مختلف نشان داده شدهاند. قلب وسط نیز بهعنوان چهرهی اصلی میراثک، بهشمار میآید و به شکل قلب طراحی شده تا نماد عشق و مهربانی باشد. با این روایت، میراثک میخواهد پیامآور صلح و دوستی برای کودکان باشد.


عکس: خبرگزاری ایلنا

منبع: همشهری آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *