روز: فوریه 14, 2020

علم الهدی: کسانی که وقتی زن اروپایی می‌آید با او عکس می‌گیرند به مجلس نفرستید | درب مجلس بایستید و نگذارید عده‌ای وارد شوند

علم الهدی: کسانی که وقتی زن اروپایی می‌آید با او عکس می‌گیرند به مجلس نفرستید | درب مجلس بایستید و نگذارید عده‌ای وارد شوند